Om Kunstgreb & CO

Kunstgreb & CO kobler virksomheders behov for innovation med kunstnernes kreativitet. Derved skabes vækst og udvikling.

Kunstgreb er en ny innovationsmetode, hvor kunstnerisk og æstetisk praksis drages ind i organisationer. Det fremmer innovationen.

Kunstgreb  & Co formidler professionelle kunstnere der er uddannet som innovatører til at bruge deres kreative og kunstneriske kompetencer til proces og produktudvikling i private og offentlige virksomheder. Kunstgreb & CO er skabt på baggrund af 3 års erfaringer og forskning med innovationsprojekter I mere end 50 virksomheder.

Hvem står bag
Kunstgreb & CO drives af Niller Wischmann Innovation, Preben Buhl & 1 Kunstgrebinnovatør xx .

Kunstgrebs bestyrelse:
Formand Jan Hendiolowitz 

Bestyrelsesmedlemmer:
Per Holm – dir. Social og udviklingscenteret SUS
Lis Thodberg – Chef Rudersdal Miljø og naturafdeling
Ole Stilling – udviklingschef Cowi Consult
Xxx – Kunstgrebinnovatør

Den daglige drift varetages af Kunstgreb sekretariatet, som bor i Musikkens Hus, Enghavevej 40, 1674 København V i København.

AWARDS - PRISER
September 2010 vandt Kunstgreb BEST COLLABORATION INNOVATION AWARD 2010, 1st. prisen blev givet af det transnationale projekt, Creative City Challenge. November 2010 1st. pris for Nordisk netværk for voksnes læring og Nationalt center for Kompetenceudvikling.