Ydelser

Vi tilbyder:

 • Innovationsforløb til offentlige og private virksomheder
 • Proces og produktinnovation
 • Produkt og serviceudvikling
 • Brugerdreven innovation
 • Effektivisering
 • Videndeling
 • Samarbejde på tværs
 • Markedsføring og branding
 • Identitet og værdier
 • Uddannlesesforløb for medarbejdergrupper
 • eller de 4 hovedområder