Effekt

I innovationsforløbene skelner vi mellem:

  • Produkteffekt
  • Proceseffekt
  • Organisationseffekt

Når mange forskellige kompetencer kommer i spil på samme tid, spændes der et net ud under læringen. Det som ikke høres, kan føles, eller danses, eller synges. Læring, hvor hele kroppen og hele mennesket er involveret, sidder bedre fast. Det har noget at sidde fast i. Kroppen.

Kunstgrebinnovatørerne er med til at aktivere et bredere felt af medarbejdernes ressourcer, viden og kompetencer. Dermed frisættes nye og ukendte potentialer for forretningsskabelse og -udvikling.

Efter kun tre år på banen er Kunstgrebs helt unikke kompetence nået ud til mange virksomheder – her af har 52 valgt at af- sætte tid og ressourcer til at gennemføre et eller flere forløb med Kunstgreb.

I Kunstgreb skelner vi mellem to type effekter:

Proces- og organisationseffekt: Påvirkningen af de medarbejdere, der har deltaget i innovationsprojektet.

Produkt-effekten: Effekten af det resultat, som innovationsprojektet har ført frem til. For eksempel en ny eller ændret metode, ændrede rutiner i dagligdagen, et nyt servicetiltag.